Ordensregler og praktisk info


Vi vil være en rigtig god og tryg hestepension...

Soelbergs Hestepension skal være et rart og sikkert sted for både dyr og mennesker at
opholde sig. Derfor er vi nødt til at have fælles ordensregler.


Du skal selv være opmærksom på følgende:

Stalden er åben fra kl 7:00 til kl. 22:00 Efter sidste fodring skal der være ro
Al ophold og færdsel på ejendommens arealer sker i enhver henseende på egen risiko og
ansvar.


Du bærer selv ansvaret for din hest samt udstyr, der opbevares på Soelbergs Hestepension.
Du skal selv sørge for at forsikre din hest samt udstyr.

Tyveri anmeldes til politi uden advarsel.

Det er strengt forbudt at ryge eller anvende åben ild i staldene og andre indendørs arealer.

Alle ryttere under 18 år skal ride med fastspændt ridehjelm.

Alle ryttere skal ride med sikkerhedsvest under springning (regel fra dansk rideforbund)

Der må ikke medbringes hunde uden aftale med pensionens ejer.


Vi forventer, at du som en selvfølge:

Behandler alle dyr på stedet på en passende dyrevenlig måde samt at evt. afstraffelse af
egen hest, sker på en behersket og forsvarlig måde under hensyntagen til mennesker og dyr.

At du fejer og rydder op efter sig selv og sin hest (hestepære).

At du giver besked til Henrik og Helle ved skade på inventar og materiel inde som ude,
således at skader hurtigst muligt kan udbedres.

At der parkere, så andre kan komme frem og tilbage. Ikke ride i haven og på afslået græs.

Ikke at ride på marker og stier uden ejerens tilladelse.

Ikke tage foder, halm m.m. med til pensionen uden aftale.

Tager hensyn til ikke mindst nabohestene, når/hvis du giver godbider ved strigling.


I øvrigt henstiller vi til:

At alle bidrager til en omgangstone, der udviser hjælpsomhed, kammeratskab og positivitet.

At man hilser på naboer og ikke blot ignorer dem ved passering.

At man som pensionær repræsenterer Soelbergs Hestepension og derfor optræder
hensynsfuldt, pænt og høfligt.

At foldene kun anvendes efter anvisning.

At der vises hensyn til udlejeres privatliv samt hestenes behov for ro.


Ansvarsfraskrivelse:

Soelbergs Hestepension kan ikke gøres ansvarlig over for sygdom hos heste opstaldet hos os.

Hestenes liv og førlighed, herunder skader hestene måtte pådrage sig i stalden eller på
udendørsarealerne.

Skader hestene måtte forvolde på såvel dyr, mennesker og ting.

Sygdoms- og ulykkestilfælde for mennesker, der opholder sig på ejendommen.

Tyveri eller beskadigelse af udstyr/effekter opbevaret på ejendommen.Soelbergs Hestepension har ansvar for:

At føre tilsyn med hestene i forbindelse med normalt arbejde i stalden og på foldene.

Fodre, strø halm, sørge for at hestene har vand, give fuldfoder efter behov 3 gange dagligt.

Lukke hestene ud og ind fra fold (hvis ikke andet aftales). 

Tilbyde wrap ad libitum.

At tilkalde dyrlæge (for ejers regning) ved akut opstået sygdoms-ulykkestilfælde der skønnes at kræve behandling.

At foldene er i forsvarlig stand.

At anvise plads til sadel og andet tilbehør i sadelrum.

At ejeren hver dag har adgang til stalde, hal og baner i tidsrummet 07-22.

At afregne depositum, hvis lejeforholdet ophører og der ikke er skyldig boksleje etc. 


Hesteejeren har ansvar for:

At overholde gældende reglement.

At hesten er ansvarsforsikret.

At sørge for at hesten er fuld vaccineret og vaccineres en gang årligt. Vaccinationskort skal
kunne fremvises på forlangende. Attest skal forevises ved ankomst til hestepensionen.

At hesten passes forsvarligt med smed og dyrlæge.

At anføre foderkvantum på bokstavle.

At passe og pleje hesten forsvarligt.

Ikke at disponere (d.v.s. videreudleje sin boks til anden side, ændre på inventar, male mm)
uden skriftlig godkendelse fra Soelbergs Hestepension.

Ikke at færdes i værksted, maskinhal eller andre private områder uden tilladelse.

At yde min 8 arbejdstimer uden vederlag pr. år (primært i forbindelse med høst, maling af
spring og rengøring af stald m.m.).

Såfremt overstående ikke overholdes, forholder Soelbergs Hestepension sig ret til at
foranledige de enkelte punkter opfyldt for ejers regning.


Diverse:

Der er fri afbenyttelse af stedes facilitter efter anvisning, folde, ridebane, ridehus, sadelrum
m.m. Stensbæk Plantage  .

I sommerperioden, ca. 10. maj - 1. september, er hestene så vidt muligt ude hele døgnet.

Der lukkes dog ind efter behov, såfremt insekter, vind og vejr viser sig fra sin rigtig barske
side. I juli måned lukkes stalden helt i ca. 1 uge pga. rengøring. Ugen varsels i god tid som
opslag på tavle i stalden og der tages naturligvis hensyn til vejrudsigten.

Eksterne undervisere er velkomne.

Specielfoder gives kun i særlige tilfælde og efter nærmere aftale og skal stilles frem i spande og gives af fodermesteren. Det indkøbes af hestens ejer. I så tilfælde fratrækkes kr. 200,-
fra den månedlige leje. Hesteejeren er i givet fald selv ansvarlig for at blande og klargøre
foder til fodermesteren, naturligvis medmindre man ønsker at stå for fodringen selv.

Foder kan stå sammen med Soelbergs Hestepensions eget foder, men skal opbevares
forsvarligt i lukkede beholdere. Alle udgifter i forbindelse med eget foder, emballage og
opbevaring er Soelbergs Hestepension uvedkommende.